ساعت کاری شنبه تا پنجشنبه

8:00 الی 18:00

#
#
#
جواب آزمایش

رویدادها

صفحه اصلی / رویدادها / بازدید مرکز ملی تشخیص آزمایشگاه‌های مرجع و مطالعات کاربردی سازمان دامپزشکی کل کشور

رویدادها

بازدید مرکز ملی تشخیص آزمایشگاه‌های مرجع و مطالعات کاربردی سازمان دامپزشکی کل کشور

17 آذر 1400

بازدید مرکز ملی تشخیص آزمایشگاه‌های مرجع و مطالعات کاربردی سازمان دامپزشکی کل کشور

بازدید ممیزین محترم مرکز ملی تشخیص آزمایشگاه‌های مرجع و مطالعات کاربردی سازمان دامپزشکی کل کشور از آزمایشگاه امین سلامت ایرانیان جهت اعطای پروانه آزمایشگاه همکار دامپزشکی در حوزه میکروب شناسی تشخیصی و مواد غذایی، مولکولی، شیمی آنالیز خوراک دام و طیور و اندازه پیری مایکوتوکسینها و فلزات سنگین، پاتولوژی و تقلبات فرآورده های گوشتی و بخشهای سرولوژی، بیوشیمی و هماتولوژی

جستجو

رویدادهای دیگر

دریافت گواهی تاییدیه شرکتهای دانش بنیان

دریافت گواهی تاییدیه شرکتهای دانش بنیان

25 اسفند 1401
جشن یلدا در آزمایشگاه امین سلامت ایرانیان

جشن یلدا در آزمایشگاه امین سلامت ایرانیان

1 دی 1400
ممیزی ایزو 17025 توسط مرکز تایید صلاحیت ملی ایران - پژوهشکده استاندارد

ممیزی ایزو 17025 توسط مرکز تایید صلاحیت ملی ایران - پژوهشکده استاندارد

25 اسفند 1400
بازدید مرکز ملی تشخیص آزمایشگاه‌های مرجع و مطالعات کاربردی سازمان دامپزشکی کل کشور

بازدید مرکز ملی تشخیص آزمایشگاه‌های مرجع و مطالعات کاربردی سازمان دامپزشکی کل کشور

17 آذر 1400
دریافت پروانه همکار دامپزشکی

دریافت پروانه همکار دامپزشکی

8 تیر 1401

رویدادهای دیگر