ساعت کاری شنبه تا پنجشنبه

8:00 الی 18:00

#
#
#
جواب آزمایش

رویدادها

صفحه اصلی / رویدادها / ممیزی ایزو 17025 توسط مرکز تایید صلاحیت ملی ایران - پژوهشکده استاندارد

رویدادها

ممیزی ایزو 17025 توسط مرکز تایید صلاحیت ملی ایران - پژوهشکده استاندارد

25 اسفند 1400

ممیزی ایزو 17025 توسط مرکز تایید صلاحیت ملی ایران - پژوهشکده استاندارد

ممیزی ایزو 17025 در تاریخ 16 و 17 اسفند ماه 1400 توسط تیم مرکز تایید صلاحیت ملی - پژوهشکده استاندارد جناب آقای مهندس بهراد به عنوان سرارزیاب و جناب آقای مهندس اسلامی ارزیاب و کارشناسان فنی جهت ممیزی: خانم دکتر اطهری نیا، خانم دکتر حیدرزاده، خانم دکتر امینی فر، آقای دکتر فدوی، آقای دکتر  رشیدی، آقای دکتر تقوی، خانم دکتر شارخی، خانم مهندس جوانشیر، خانم مهندس رایگان، خانم مهندس محمودی، خانم مهندس اعلایی و همکاران گرامی در آزمایشگاه امین سلامت ایرانیان

جستجو

رویدادهای دیگر

ممیزی ایزو 17025 توسط مرکز تایید صلاحیت ملی ایران - پژوهشکده استاندارد

ممیزی ایزو 17025 توسط مرکز تایید صلاحیت ملی ایران - پژوهشکده استاندارد

25 اسفند 1400
دریافت پروانه همکار دامپزشکی

دریافت پروانه همکار دامپزشکی

8 تیر 1401
بازدید مرکز ملی تشخیص آزمایشگاه‌های مرجع و مطالعات کاربردی سازمان دامپزشکی کل کشور

بازدید مرکز ملی تشخیص آزمایشگاه‌های مرجع و مطالعات کاربردی سازمان دامپزشکی کل کشور

17 آذر 1400
دریافت گواهی تاییدیه شرکتهای دانش بنیان

دریافت گواهی تاییدیه شرکتهای دانش بنیان

25 اسفند 1401
جشن یلدا در آزمایشگاه امین سلامت ایرانیان

جشن یلدا در آزمایشگاه امین سلامت ایرانیان

1 دی 1400

رویدادهای دیگر