ساعت کاری شنبه تا پنجشنبه

8:00 الی 18:00

#
#
#
جواب آزمایش

معرفی هیئت مدیره آزمایشگاه

صفحه اصلی / معرفی هیئت مدیره آزمایشگاه

معرفی

دکتر ابراهیم جوادی

دکتر ابراهیم جوادی

 دكتر ابراهیم جوادی مدیر عامل، مدیر ارشد آزمایشگاه و مسئول فنی بخش شیمی آزمایشگاه امین سلامت ایرانیان متولد سال 1330 دارنده دكترای تخصصی بیوشیمی بالینی از دانشگاه علوم پزشكی تهران ، دانشیار دانشكده پزشكی و مركز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشكی تهران می باشند.

ایشان به تدریس مطالب پیشرفته بیوشیمی بالینی و هورمون ها جهت دانشجویان دكترای تخصصی و كارشناسی ارشد و تدوین عناوین مختلف بیوشیمی عمومی جهت دانشجویان دكترا حرفه ای در زمینه تحقیقات بر روی لیپید پروفایل و سایر ریسك فاكتورهای قلبی پرداخته ودر این باره دارای مقالات متعدد در مجلات معتبر خارجی و داخلی می باشند.

ایشان در تدوین كتاب بیوشیمی عمومی همكاری داشته است .