ساعت کاری شنبه تا پنجشنبه

8:00 الی 18:00

#
#
#
جواب آزمایش

معرفی هیئت مدیره آزمایشگاه

صفحه اصلی / معرفی هیئت مدیره آزمایشگاه

معرفی

دکتر محمد جواد غروی

دکتر محمد جواد غروی

 دکتر محمد جواد غروی متولد سال 1337 رییس هیئت مدیره شرکت و آزمایشگاه امین سلامت ایرانیان دارای مدرک دکتری تخصصی انگل شناسی استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی ایران و رییس آزمایشگاه مرکزی فردیس می باشند.

سوابق کاری ایشان:

 1. مسئول امور پرورشی اداره آموزش و پرورش اسلام‌آباد غرب. 1360 ـ 1359.

 2. معاون امور تربیتی اداره كل آموزش و پرورش استان كرمانشاه. 1361 ـ‌1360.

 3. عضو هیئت گزینش دانشگاه تربیت مدرس 1362 ـ 1361.

 4. عضو شورای آموزشی دانشگاه تربیت مدرس 1364 ـ 1362.

 5. معاون آموزشی و دانشجوئی دانشكده پیراپزشكی دانشگاه علوم پزشكی ایران، طی سال‌های 1367 تا 1372.

 6. رئیس گروه پاراكلینیك و مشاور معاونت درمان سازمان تأمین اجتماعی طی سال‌های 1372 تا 1385.

 7. رئیس دانشكده پیراپزشكی دانشگاه علوم پزشكی ایران، طی سال‌های 1385 تا 1387 و 1392 تا 1393.

 8. عضو هیئت مدیره و نائب رئیس سازمان نظام پزشكی كرج بزرگ از سال 1387 تا 1391.

 9. رئیس هیئت انتظامی نظام پزشکی شهرستان فردیس از سال 1397

 10. عضو كمیته راهبردی نقشه جامع علمی دانشگاه علوم پزشكی تهران از سال 1389 تا1391.

 11. عضو کمیته ترفیعات دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشكی تهران از سال 1389 تا 1391.

 12. عضو هیئت امناء دانشگاه علوم پزشكی البرز از سال 1389 تا کنون

 13. عضو كمیسیون ماده 20 دانشگاه علوم پزشكی البرز از سال 1389 تا کنون

 14. عضو کمیسیون ویژه حمایت از استعدادهای درخشان دانشگاه البرز از سال 1394 .

 15. عضو هیئت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال 1392تا کنون

 16. دبیر دائمی کنگره فناوری های نوین آزمایشگاهی از سال 1392.

 17. معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشکی البرز از سال 1393 تا 1395

 18. عضو کمیته فناوری های آزمایشگاهی(IVD ) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سال 1393.

 19. کارشناس تخصصی در دادسرا و هیات های انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران از سال 1392.

 20. عضو کمیته کارشناسی هماهنگی، برنامه ریزی و اجرایی آزمایشگاه های همکار و مجاز دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال 1393.

 21. عضو شورای راهبردی و نظارت طب سنتی و گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی البرز از سال 1393.

 22. عضو کارگروه بهداشت و درمان در حوادث غیرمترقبه دانشگاه و رئیس کمیته پژوهش و فناوری کارگروه مربوطه دانشگاه علوم پزشکی البرز از سال1393.

 23. عضو شورای HSR دانشگاه علوم پزشکی البرز از سال 1393 .

 24. عضو کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی البرز از سال 1393.

 25. عضو هیئت تحریریه نشریه Entric Pathogen دانشگاه علوم پزشکی البرز

 26. مدیر گروه علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال 1393 تاکنون

 27. دبیر هیئت ممتحنه و ارزشیابی (بورد) رشته علوم آزمایشگاهی در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از سال 1393 تاکنون

 28. عضو هیئت تحریریه مجله بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی البرز از سال 1393 .

 29. عضو هیئت مدیره بیمارستان نور شهریار از سال 1390 تا کنون.

 30. رئیس هیئت مدیره بنیاد نیکوکاری حمایت از بیماران سرطانی استان البرز از 1392 تا کنون.

 31. عضو کمیته خود ارزیابی اعتبار بخشی موسسات آموزشی عالی علوم پزشکی