ساعت کاری شنبه تا پنجشنبه

8:00 الی 18:00

#
#
#
جواب آزمایش

معرفی هیئت مدیره آزمایشگاه

صفحه اصلی / معرفی هیئت مدیره آزمایشگاه

معرفی

دکتر سعید حسینی

دکتر سعید حسینی

دکتر سعید حسینی متولد سال 1359 عضو هیئت مدیره، مدیر فنی آزمایشگاه و مسئول فنی بخش بافت شناسی و مولکولی آزمایشگاه امین سلامت ایرانیان دارای مدرک دکتری تخصصی بافت شناسی مقایسه ای دارای سابقه راه اندازی و مسئول فنی بخش بافت شناسی و مولکولی آزمایشگاه صبح سلامت البرز، همکار و طرف قرارداد معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان البرز، 1398-1397. کارشناس آزمایشگاه (هیستولوژی، پاتولوژی و فیزیولوژی) دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات از سال 1387 تا 1397 و استاد حق التدریس دروس بافت شناسی مقایسه ای مقطع .دکتری عمومی دامپزشکی و جنین شناسی و زیست شناسی مقطع ارشد زیست جانوری می باشد