ساعت کاری شنبه تا پنجشنبه

8:00 الی 18:00

#
#
#
جواب آزمایش

معرفی هیئت مدیره آزمایشگاه

صفحه اصلی / معرفی هیئت مدیره آزمایشگاه

معرفی

رویا آقایار

رویا آقایار

رویا آقایار مدیر تضمین کیفیت آزمایشگاه امین سلامت ایرانیان