ساعت کاری شنبه تا پنجشنبه

8:00 الی 18:00

#
#
#
جواب آزمایش

خدمات ما

صفحه اصلی / خدمات ما

خدمات ما

آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی

انجام کلیه آزمایشات تشخیصی دامپزشکی (حیوانات خانگی، دامهای بزرگ و طیور)، کلیه تستهای تشخیصی بیماریهای مختلف به روش مولکولی PCR ، Real Time PCR و  الایزا (دام، طیور، آبزیان)، آزمایشات میکروبی آب و مواد غذایی، تست بالک تانک و شمارش سلولهای سوماتیک و انجام کلیه آزمونهای بیوشیمیایی، سرولوژی، هورمونی و هماتولوژی به صورت جوابدهی روزانه