ساعت کاری شنبه تا پنجشنبه

8:00 الی 18:00

#
#
#
جواب آزمایش

خدمات ما

صفحه اصلی / خدمات ما

خدمات ما

آزمایشگاه تحقیقاتی

.مشاوره و انجام کلیه پروژه های دانشجویی در حوزه های شیمی پایه، آنالیز دستگاهی، میکروبی، هیستوپاتولوژی، مولکولی، کشت سلول سرولوژی، بیوشیمی، هماتولوژی